Prodek Automation products

ACCON - Easylog

Data uit S7 PLC's loggen, op het scherm tonen en eventueel bewerken.

Datalogger ACCON - EasyLog

Voor het loggen van procesgegevens uit de Siemens S7 PLC's - naast de S7-300/400/1500 is ook de S7-200/1200 en zelfs de Logo! 0BA7 te koppelen - levert DELTALOGIC de tool ACCON-EasyLog. De gegevens worden opgeslagen in een CSV bestand of SQL database en kunnen met behulp van MicroSoft Excel getoond en bewerkt worden. De software kan geïnstalleerd worden onder 32 en 64 bit operating systems Windows XP - Windows 8.1

Met de S7 datalogger kunt u op snelle en eenvoudige wijze data uit S7 PLC's loggen, op het scherm tonen en eventueel bewerken met behulp van Microsoft Excel.

De data logger beschikt over 32 configuraties met elk 256 variabelen. Er zijn opties beschikbaar om het aantal configuraties te verhogen naar 64 en het aantal tags naar 1k of 4k. Elke configuratie heeft zijn eigen CSV bestand. De koppeling met de S7 PLC's geschiedt via PPI, MPI, Profibus of Ethernet en wordt geconfigureerd via de AGLink Configurator : zie het figuur links van het Interfaces blok op de AGLink pagina. DELTALOGIC levert NetLink adapters om met de verschillende interfaces te kunnen communiceren.

De software geeft u de mogelijkheid triggers in te geven - tijd of bit gestuurd - waarmee datalogging moet starten of stoppen. Verder is het mogelijk om te triggeren op een grenswaardeoverschrijding of flankgestuurd. Configureerbaar is ook de log interval en uiteraard de routing van de directories.

Accon-Easylog Accon-Easylog

Highlights van ACCON-EasyLog
  • Zeer scherp geprijsd;
  • Koppelingsmogelijkheden met alle S7 PLC's, Logo! en Sigmatek;
  • Naast logging in een CSV bestand is ook logging in een SQL database en ALS (Arburg Control System) mogelijk;
  • Wizards helpen bij complexe configuratie mogelijkheden;
  • Adapters leverbaar voor koppeling via het ethernet, MPI of Profibus netwerk;
  • Eenvoudige configuratie van de device verbindingen;
  • Graphische presentatie mogelijk met een optiepakket;
  • Windows Service voor automatische opstart.


Voor alle details en downloads zie de DELTALOGIC website.