Prodek Automation products

Disclaimer

Exclusieve vertegenwoordiger van INSYS-icom, ICONICS en DELTALOGIC

Op 25 mei 2018 treedt de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking, een wet voor databescherming.

Wij willen graag doorgaan met het sturen van relevante informatie. Uw contactgegevens hebben wij in het verleden reeds met uw toestemming ontvangen. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor het sturen van product- en bedrijfsinformatie. Deze gegevens zullen wij nooit aan derden ter beschikking stellen.

U kunt zich te allen tijde afmelden via deze link sales@prodek.nl met vermelding van 'uitschrijving mailinglijst'.

Met de toegang tot en het gebruik van de website van Prodek Automation Products stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

  • Prodek Automation Products zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie zo juist en volledig mogelijk te laten zijn;
  • Prodek Automation Products kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. Prodek Automation Products is niet aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden resulterend uit het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie;
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van de website of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;
  • Prodek Automation Products heeft de op deze website opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en/of informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Prodek Automation Productskan niet garanderen dat de inhoud van de desbetreffende informatiebron juist is. Prodek Automation Products is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en informatiebronnen;
  • Prodek Automation Products kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen;
  • De website www.prodek.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Prodek Automation Products beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Prodek Automation Products na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Prodek Automation Products gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.