Prodek Automation products

Fout Monitor App

De snelste manier voor het selecteren van het juiste product   Product Finder INSYS icom →

Fout Monitor App voor Siemens Logo! + S7 en voor Modbus TCP/RTU

De functie van de fout monitor applicatie in een router is het omzetten van een event in een SMS- of Email bericht. Dit kan worden aangestuurd door de eigen ingangen van de router of door een gekoppelde PLC. Voor de PLC zijn drie verschillende type koppelingen mogelijk die in de onderstaande tabel worden weergegeven.

Fout Monitor App
OndersteunT
  • Siemens LOGO! 0BA4, 0BA5, 0BA6, 0BA7, 0BA8;
  • Siemens S7 200, 300, 400, 1200 and 1500;
  • Modbus TCP/RTU with the function codes 1-6;
  • Cumulocity Cloud;
  • Telekom Cloud der Dinge.
Fout Monitor App tabel

Alle register van de LOGO! kunnen worden uitgelezen en worden gekoppeld aan meldingen. Configuratie geschiedt via een Monitoring interface op de webpagina van het device. Een uitvoerige beschrijving van de configuratiemogelijkheden zijn te vinden in het handboek dat via de download pagina opgehaald kan worden.

IMON G-100 applicatie schema

De volgende link toont u Configuratie voorbeelden met IMON-G100 en Logo! waaronder:

  • Uitgang schakelen via SMS;
  • Siemens Logo! informatie op een website;
  • Teleservice met Siemens Logo!.

Voor alle details en downloads zie de INSYS icom website.