Smartbuildings.nl - Event - 2021

S

Smart Buildings is hét event over gebouwautomatisering &
-managementsystemen voor en door eindgebruikers

voorheen genaamd Building G100 Event

Connecting Buildings: de weg naar een digital twin
– Het ontsluiten, selecteren en analyseren van data uit je gebouwen; een
combinatie van OT, IT en IoT
– Het combineren van onafhankelijke data bronnen in één systeem geeft
mogelijkheden voor proces optimalisatie en sturing
– Hoe gebruik je data optimaal voor het beheren van je gebouw en het beschikbaar stellen van data aan
gebruikers, beheerders of derden?

Van Smart naar Intelligent Buildings
– Een slim gebouw is nog geen intelligent gebouw
– De techniek maakt het gebouw slim, maar de werkelijke kracht zit hem in het
‘verbinden’ van mensen
– Mensen gaan het gebouw steeds flexibeler inzetten, beweeg je als
gebouwbeheerder mee met deze flexibiliteit door de inzet van analysetools en dashboards

Praktijkcase: Bishopsgate 22 Londen, realisatie van een data gedreven werkomgeving – Het nieuwe werken: zijn onze gebouwen, onze mensen en is onze cultuur hier klaar voor? – Hoe realiseer je met kleine stappen lagere kosten, lagere CO2 en een goed werkklimaat? – Van centrale werkplekreservering tot integratie van verschillende gebouwen in één centraal systeem. – Maak kennis met het Intelligent Building Software Stack (IBSS)